מיסוי מקרקעין

במסגרת מעטפת השירותים המלאה שמעניק משרדנו ללקוחותיו בעסקאות במקרקעין, ניתן ייעוץ משפטי גם בתחום מיסוי מקרקעין.

מיסוי מקרקעין נחשב לאחד התחומים המורכבים והסבוכים בתחום המשפט ובנוסף על כך,  בשנים האחרונות, חלו שינויים רבים בחוק בנוגע לאופן חישוב המס ובפטורים ובהקלות ממס, עודכנו תיקוני חקיקה בעסקאות מסוג התחדשות עירונית וחל שינוי בעמדת רשות המיסים ביחס לאופן חישוב השומות במסגרת עסקאות תמ"א 38.

לפיכך, המלצתנו היא להיוועץ בעורך דין המומחה בדיני מיסוי מקרקעין והבקי ברזי החקיקה והפסיקה בתחום ולבחון את ההיבטים המיסויים של העסקה המקרקעין וזאת, בטרם ההתקשרות בהסכם מחייב ואף בשלב המקדמי של בחינת כדאיות העסקה, היות ויתכן ויתברר כי המס שיוטל יהא כה גבוה עד כי יהפוך את העסקה ללא כדאית עבורכם.

ייעוץ מקדים ומקיף ביחס להיבטי המיסוי של העסקה הינו מפתח לעסקה רווחית ומשתלמת.

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג- 1963 (להלן: "החוק")

זהו החוק המרכזי העוסק במיסוי עסקאות מקרקעין בישראל אשר חוקק בשנת 1963, עבר במהלך השנים תיקונים רבים והותאם לשינוים ולהתפתחויות בתחום הכלכלי ובשוק הנדל"ן במדינת ישראל. החוק קובע פטורים ומסלולים שונים המאפשרים בנסיבות מסוימות להימנע מתשלום מס ו/או לדחותו ו/או להפחיתו ו/או לפרוס את תשלומו.

מס שבח  ומס רכישה

בהתאם לחוק, על מוכר זכות במקרקעין (בעלות, חכירה, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה) במדינת ישראל ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין (חברה שהנכס היחיד שלה הוא מקרקעין), במדינת ישראל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בעת מכירת הזכויות, מוטל מס שבח. סעיף 6 לחוק קובע כי מס שבח יוטל על השבח במכירת הזכות במקרקעין. מס שבח הינו למעשה מס רווח הון, המוטל על המוכר זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין אשר אינה מהווה בידו מלאי עסקי, ככל ונוצר למוכר רווח ממכירת הזכות (המס לא יוטל במקרה של הפסד). החוק קובע את דרך חישוב השבח, את ההוצאות המותרות בניכוי, את ההוראות לקביעת יום הרכישה ושווי הרכישה ובנוסף קובע פטורים שונים והקלות ממס המתעדכנים מעת לעת.

בהתאם לחוק, על רוכש זכות במקרקעין/ באיגוד מקרקעין מוטל מס רכישה. סעיף 9א לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה, שהינו בשיעור משווי הרכישה. בנכסים שאינם דירת מגורים שיעור המס הוא אחוז קבוע משווי העסקה ואילו בדירות שישמשו למגורים אחוז המס מדורג. כמו כן, הותקנו תקנות  מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(פטור ממס רכישה) הקובעות פטורים והקלות ממס רכישה.

 

משרדנו בעל ניסיון עשיר במתן ייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, בבחינת המשתנים המשפיעים על גובה המס שיוטל על העסקה, בין היתר, לשם בחינת כדאיות העסקה, בבחירת המסלול המיסוי הרצוי, בדיווח לרשויות המס  ובייצוג לקוחות בצורה מקצועית אל מול רשויות המס. בעת הצורך, משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מומחים מהשורה ראשונה, ובין היתר, עם רואי חשבון, יועצי מס ושמאים.

השאירו הודעה

רוצים לשאול שאלה, להתייעץ או לקבוע פגישה? 
ניתן להתקשר או להשאיר הודעה

יצירת קשר