קישורים שימושיים

לשכת רישום מקרקעין (טאבו):

הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי​
תשלום אגרות
הזמנת מסמכי בית משותף
הפקת נסח מקרקעין

רשות המיסים

תשלום שובר
הדמיית שומה עצמית למס שבח
סימולטור מס רכישה
‘מידע נדלן’- מידע על מחירי עסקאות

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

בקשה לקבלת אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות/פלט מידע
איתור תוכניות (תב”ע)

רשם החברות

הפקת נסח חברה או שותפות

רשם המשכונות

עיון במשכון

הרשם לענייני ירושה

איתור בקשות

המרכז להגנת הסביבה

איתור מידע סביבתי

המרכז למיפוי ישראל

איתור גוש, חלקה וכתובת

מפות ישראל -govmap

ישראל -govmap

בנק ישראל

שערים יציגים
השאירו הודעה

רוצים לשאול שאלה, להתייעץ או לקבוע פגישה? 
ניתן להתקשר או להשאיר הודעה

יצירת קשר