צוואות וירושות

ירושה
ירושה היא העברת רכושו של נפטר ליורשיו על פי דין, במקרים של היעדר צוואה.
חוק הירושה, התשכ"ה- 1965 מגדיר את סדר היורשים של נפטר, שהינם קרוביו ואת אופן חלוקת העזבון ביניהם. ככל ואין לנפטר יורשים על פי דין, עזבונו מועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים לפי הסמכות המקומית או לאחד מבתי הדין הרבניים.

 

צוואות

צוואה, על פי הגדרת החוק, היא מסמך משפטי המורה כיצד ולמי יחולקו רכושו ונכסיו של הנפטר לאחר מותו.

קבלת החלטה בדבר עריכת צוואה אינה בהכרח פשוטה או נעימה אך הכרחית במקרים בהם אדם מעוניין לחלק את עזבונו ליורשים שונים או באופן שונה מהקבוע בחוק הירושה ובכדי למנוע מחלוקות וסכסוכים משפחתיים לאחר מותו.

בין היתר, עריכת צוואה הכרחית במקרים של בני זוג שאינם נשואים והינם ידועים בציבור, בני זוג המצויים בעיצומו של הליך גירושין או פרידה או מתכננים לעשות כן, משפחות חד הוריות, אנשים עריריים, בני זוג שנישאו בשנית או בשלישית ולהם ילדים מנישואיהם הקודמים וכיוצ"ב.

למשרדנו הידע והניסיון להציג בפני המוריש את הכלים המשפטיים והמנגנונים  אשר יאפשרו להוציא לפועל את חלוקת עזבונו על פי רצונו לאחר מותו, לערוך ללקוח צוואה המשקפת במדויק את רצונו, אשר תנטרל מחלוקות וסכסוכים משפחתיים עתידיים, תיקח בחשבון שיקולי מס ותאפשר להוציאה לפועל ללא קשיים בבוא היום.

בנוסף, למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לקבלת צו קיום צוואה, הדרוש לשם הוצאה לפועל של הוראות הצוואה, לרשם לענייני ירושה לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה, בשם הזכאים על-פי הצוואה.

השאירו הודעה

רוצים לשאול שאלה, להתייעץ או לקבוע פגישה? 
ניתן להתקשר או להשאיר הודעה

יצירת קשר